G&G Cynophilia

Dit is de opvolger van het G&G clubexamen, als men hiervoor geslaagd is kan men een officieel examen afleggen volgens de reglementen 
van de K.N.K. Cynophilia.
Hierbij dienen dan wel minimaal 10 cursisten aan deel te nemen.